Rapporten uit vragenlijstsysteem

Voor het Antonius Ziekenhuis hebben we een PDF outputmodule voor LimeSurvey gemaakt, waarmee artsen en clienten van het ziekenhuis, na het invullen van een vragenlijst, voorzien kunnen worden van een nette print. Dit bleek niet mogelijk met de bestaande modules van LimeSurvey.

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van mPDF, een open source pakket dat uit database gegevens en HTML een PDF kan genereren. Door dit te koppelen aan een op de PDF structuur aangepaste styling (CSS) kunnen we nu de volledige styling van output uit LimeSurvey beinvloeden.

Techniek: 
  • Limesurvey als basis voor vragenlijstsysteem
  • mPDF als software om rapporten te genereren uit database van LimeSurvey
  • PHP om mPDF te koppelen aan LimeSurvey