Projects


Bewonerswebsite Wooncollege Amersfoort

Bewonerswebsite Wooncollege Amersfoort

Hoe zorg je ervoor dat een groep bewoners van 44 nog op te leveren woningen met elkaar kennis kan delen en nieuwtjes uitwisselen?

In 2015 werden de plannen voor een te verbouwen huishoudschool uit 1960 bekend. De school zou in 2016/2017 verbouwd gaan worden tot 44 woningen voor allerlei leeftijden. De verkoop startte in november 2015, de bouw startte in april 2016.

In april 2016 waren nog niet alle appartementen verkocht, maar door medewerking van de projectontwikkelaar mochten we alle toekomstige eigenaren éénmalig per mail benaderen om zich aan te sluiten bij een nieuw te vormen bewonerswebsite. Veruit de meeste bewoners reageerden positief en sloten zich aan bij de website.

Eind 2017 worden de laatste appartementen opgeleverd, inmiddels is 90% van de eigenaren/bewoners aangesloten op de website en gaan er veel mededelingen heen en weer:

 • verhuisdata
 • informatie over vloeren, buitenverlichting en andere technische zaken
 • aankondigingen van bezigheden van bewoners

De site staat als het ware naast de officiele site van de VVE. Op die officiele site hebben alle eigenaren toegang tot de officiele stukken. De bewonerswebsite is er meer voor de sociale interactie.

De site bestaat uit een openbaar deel met een korte introductie, een routebeschrijving en een verzameling van openbare foto's, voornamelijk over het bouwproces. Het besloten deel bevat een nieuwspagina, een overzicht van alle leden van de website en een kalender. Tevens bevat het fotoboek dan ook alle "besloten" foto's: foto's van bijvoorbeeld een bewonersdag.

 

Technical details

Drupal 7
Bootstrap

Informatiebeveiliging, Community website, Website
Spaargas huisdossier

Huisdossier voor Spaargas

Het Ramplaankwartier in Haarlem is een wijk waar betrokken bewoners al eerder een groot energieproject gerealiseerd hebben: een energiecooperatie met een zonnedak op een nabijgelegen sporthal.

In 2016 rees het idee dat de wijk wellicht mooi als voorbeeld kon dienen om ooit aardgas-vrij te zijn. Om dit te onderzoeken worden nu van minimaal honderd woningen in de wijk (totaal ong. 1100 woningen) gegevens opgehaald, op basis waarvan TU Delft dan een plan maakt met diverse scenario's om aardgasvrij te worden in de nabije toekomst.

Kleine Stappen bouwde voor het project een portal waar bewoners op een beveiligde manier hun gegevens ter beschikking van de onderzoekers kunnen stellen. Er is veel aandacht gegeven aan het invulgemak, veel bewoners zijn geen dagelijkse gebruikers van interactieve websites.

Met behulp van access permissions voorkomen we dat bewoners elkaars gegevens kunnen inzien.

 

Technical details

CMS: Drupal 7
Front end: Bootstrap

Datapresentatie, Informatiebeveiliging, Gebruikservaring, Website

Website voor Cosanta

Cosanta is een kennisintensieve arbeidsorganisatie die bedrijven ondersteunt bij het voorkomen van gezondheidsrisico's veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Zij werken samen met partners in Nederland en in het buitenland. Als dochterorganisatie van TNO en Arbo Unie beschikken ze altijd over de laatste inzichten en kennis met betrekking tot het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Opgericht in 2014 is de organisatie meteen van start gegaan met het organiseren van de Landelijke Stoffendag. In 2016 hebben wij voor hen de nieuwe website gebouwd, gebaseerd op een ontwerp van hun eigen grafisch ontwerpbureau.

In deze tweetalige site kunt u nu vinden:

 • statische pagina's
 • pagina's over workshops, met inschrijvingsmodule
 • agenda
 • nieuws
Technical details

Drupal 7

Gebruikservaring, Website

Apple iPad App for recording & uploading

In 2015 we developed an iPad App for recording and uploading sensitive video data. This App is currently used recording therapist - client interactions in health care situations. All videos are stored on our secure video servers for later viewing and download.

Several of our customers (in health care and universities) record videos for quality assurance and for educational purposes. Until recently this was only possible using commercially available camcorders which record on an SD-card. Using out upload software, customers could upload the recordings securely to our video storage servers.

The iPad app offers better user experience and more security: no more SD-cards that can get lost. Furthermore uploading is much easier, since it does not require extra divices. All is done from the iPad.

This iPad app is now available for customers that use our session portals, but if you have need for an application like this, we will gladly develop a version for you!

Technical details

xCode on Apple iPad

Informatiebeveiliging, iPad upload App, Sessieportaal, Gebruikservaring

Veiligheidscultuur

 • Hoe is het gesteld met de veiligheidscultuur bij mijn organisatie?
 • Hoe versterken we onze veiligheidsprestaties?

Deze vragen worden beantwoord met de Veiligheidscultuurmonitor van Tools for Research. De monitor is geschikt voor organisaties of organisatieonderdelen met meer dan 100 mensen, waar veiligheid aan de orde van de dag is. Dit zijn onder andere organisaties in de nutssector, industrie en overheid.

Veiligheidscultuurmonitor

De veiligheidscultuurmonitor heeft primair tot doel bedrijven een stap verder te helpen in hun veiligheidscultuur en - aanpak. De veiligheidscultuurmonitor bestaat daartoe uit:

 • Bedrijfscheck-in en besluitvorming
  We starten met een bijeenkomst waarin we bespreken wat de monitor uw bedrijf brengt. En hoe de monitor daarvoor het beste ingezet kan worden. We nemen de acties door die daarvoor nodig zijn. En wat het oplevert. Op basis daarvan neemt u als bedrijf een beslissing over de inzet van de veiligheidscultuurmonitor. De stemmen het project en de activiteiten af op de keuzes die u maakt.
   
 • Veiligheidscultuurmonitor: verzamelen gegevens
  Een belangrijk onderdeel van de veiligheidscultuurmonitor is een beknopte vragenlijst. We werken met een standaardvragenlijst, maar deze wordt aangevuld met specifieke vragen voor uw organisatie. Om het proces vlekkeloos te laten verlopen, wordt de vragenlijst eerst uitgezet onder een pilotgroep. Dit kan nog leiden tot kleine aanpassingen. Indien gewenst kunnen kwalitatieve data worden verzameld in bijeenkomsten, interviews of observatierondes.
   
 • De score en het paneel
  De geteste vragenlijst wordt uitgezet in (een deel van) uw organisatie, de resultaten worden geanalyseerd en voor de resultatenpresentatie worden de veiligheidscultuurscore en een veiligheidspaneel opgezet. U krijgt daarmee inzicht hoe u scoort op diverse veiligheidscultuurthema’s (de score). Met een speciale analyse techniek bepalen we daarnaast ook welke veiligheidscultuuraspecten voor uw bedrijf het meest bijdragen aan de veiligheidsprestaties. In andere woorden: de knoppen waar u het best aan kunt gaan draaien. Indien gewenst en alleen als er voldoende respondenten zijn, kan dat ook uitgesplitst worden naar kleinere groepen, bijvoorbeeld afdelingen.
   
 • Bespreken en verbeteractiviteiten
  We presenteren en bespreken de bevindingen. En stemmen dat af op uw bedrijf en alle ontwikkelingen waar u als bedrijf mee te maken heeft. Deze dialoog (liefst met diverse belanghebbende groepen) over de veiligheidscultuur draagt bij aan openheid over veiligheid  De bijeenkomst leidt tot gezamenlijke inzichten in de richting en activiteiten die nodig zijn om duurzaam veilig te kunnen blijven werken. Ook in veranderende tijden.
Technical details
 • Vragenlijst opgesteld in LimeSurvey
 • Resultaten verwerkt met SPSS/PSPP
 • Veiligheidspaneel in HTML met SVG
Datapresentatie, Vragenlijst (online)

Sessieportaal voor SWPBS

SWPBS staat voor Schoolwide Positive Behaviour Support.

Quote van de SWPBS website: SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Tijdens de opleiding van SWPBS docenten nemen zij op gezette tijden videos op die door de docenten bekeken en becommentarieerd. Wij ontwikkelden de omgeving om die video's op te slaan en het communicatieporces daaromheen te begeleiden.

Naast het opslaan van videos, is het systeem ingericht om per school incidentmeldingen te administeren. Op deze manier kunnen scholen inzicht krijgen in de incidenten per periode en per klas. In het systeem zijn meer dan 30.000 meldingen opgeslagen.

 

Technical details
 • webomgeving in Drupal 6
 • hoog niveau van beveiliging (website alleen te bezoeken met inlog)
 • vele diverse rollen met ieder eigen structuur van permissies
 • workflow na specifieke gebeurtenissen in het systeem
 • beveiligde video-uploads met automatische schaling naar resolutie die geoptimaliseerd is voor zowel review als opslag
 • meer dan 1000 gebruikers
Sessieportaal

Landelijke Stoffendag 2015

De Landelijke Stoffendag 2015 werd georganiseerd door Cosanta. Hiervoor wilde Cosanta een website hebben die alle workshops kon tonen en waarop de bezoekers zich konden inschrijven. De landelijke stoffendag vond plaats in oktober 2015, de website is nu niet meer actief.

Technical details
 • website in Drupal 7
 • vormgeving met behulp van Bootstrap
 • inschrijfformulier met Drupal Webform
Website

Energiepioniers Haarlem website

De Energiepioniers Haarlem is een bewonersinitiatief van bevlogen Haarlemmers die bezig zijn met hun huis: hoe maak ik dat op een goede manier energiezuinig en comfortabel. Sommigen pakken dat groots en meeslepend aan, anderen nemen meer kleine stappen. Tot 2015 werden de leden op de hoogte gehouden via een Ning-website, maar meer grip op de functionaliteit en de vormgeving was nodig. 

Vormgeving moest ondergeschikt zijn aan functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid en dat is nu net waar wij voor willen staan.

Technical details
 • Website in Drupal 7
 • vormgeving op basis van Bootstrap
 • Link met Mailchimp nieuwsbrieven
 • uitleenlijst van apparatuur alleen voor leden
 • automatisch tonen van externe nieuws via RSS feed
 • ledenlijst
Website

A5 congresbureau website

Atty van der Schoot is een Groningse. Dus geen gezeur, gewoon wat goeds neerzetten en aan de slag. Heerlijke opdrachtgever. Heldere opdracht, snel klaar.

Technical details
 • Website in Drupal 7
 • Vormgeving met Bootstrap
 • Topslider met professionele fotografie
 • koppeling met Mailchimp nieuwsbrief
 • download van begrotingstemplate na achterlaten van gegevens
 • mogelijkheid voor Webformulieren voor kleine vragenlijstonderzoeken
Website

Platform Arbeidsverhoudingen

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen had een verouderde website met niet-stabiele hosting.

Toe we met dit project startten, werden de volgende wensen ingebracht:

 • stabielere hosting
 • meer hedendaags uiterlijk
 • mogelijkheid tot zelf plaatsen van publicaties en evenmenten door leden van de vereniging
 • een ledendeel waar leden elkaars gegevens kunnen inzien, zonder dat de buitenwereld dit kan doen
 • nieuws uit diverse bronnen automatisch laten plaatsen
 • een forum waar leden en niet-leden met elkaar van gedachten kunnen wisselen

In April 2014 werd het Platform Arbeidsverhoudingen  gelanceerd.

Technical details
 • Drupal 7 voor het CMS van de website
 • basisvormgeving door Pixelliquid
 • en door ons verwerkt tot een responsieve layout, gebaseerd op Bootstrap 3
Community website, Website

Rapporten uit vragenlijstsysteem

Voor het Antonius Ziekenhuis hebben we een PDF outputmodule voor LimeSurvey gemaakt, waarmee artsen en clienten van het ziekenhuis, na het invullen van een vragenlijst, voorzien kunnen worden van een nette print. Dit bleek niet mogelijk met de bestaande modules van LimeSurvey.

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van mPDF, een open source pakket dat uit database gegevens en HTML een PDF kan genereren. Door dit te koppelen aan een op de PDF structuur aangepaste styling (CSS) kunnen we nu de volledige styling van output uit LimeSurvey beinvloeden.

Technical details
 • Limesurvey als basis voor vragenlijstsysteem
 • mPDF als software om rapporten te genereren uit database van LimeSurvey
 • PHP om mPDF te koppelen aan LimeSurvey
Vragenlijst (online)

Gewoon Goed Werk-Meter vragenlijst

Voor FNV verzorgen we de technische kant van de landelijk ingezette vragenlijst GGWM (Gewoon Goed Werk-Meter) die twee hoofddoelen heeft:

 1. voor de invullers het verkrijgen van inzicht in hoe zij/hij het werk beleeft en waar verbeteringsmogelijkheden zitten. Dit verkrijgt die invuller doordat aan het einde een gedetailleerd rapport over de eigen werkbeleving gepresenteerd  wordt, met daarin een vergelijking met anderen binnen het bedrijf, de sector en landelijk.
 2. voor de vakbond het verkrijgen van gegevens over hoe werknemers in bedrijven, sectoren en landelijk hun werk beleven. Deze gegevens zijn bruikbaar voor gesprekken met de werkgevers, de werkgeversorganisaties en de politiek, ter ondersteuning van de vakbondsdoelstellingen

De GGWM is een door FNV opgestelde vragenlijst, aan de hand van de engelse Decent Work Index. De vragenlijst is meerdere keren door TNO gevalideerd (onderzocht of de uitkomsten ook een werkelijk beeld geven van de beleving van het werk.

Technical details
 • De website van de GGW-Meter is gebouwd met Drupal 7.
 • De vragenlijst gebruikt LimeSurvey
 • en de rapportmodule is een eigen ontwikkeling, voornamelijk in jQuery direct interacterend met de LimeSurvey database.

 

Informatiebeveiliging, Vragenlijst (online)