Veiligheidscultuur

De wereld verandert. Sneller dan ooit. In deze tijd regel je veiligheid niet met procedures. Veiligheid is er pas als alle betrokkenen ernaar handelen. Meer dan ooit is aandacht voor veiligheidscultuur van belang.

Hoe is het gesteld met de veiligheidscultuur bij mijn organisatie? En welke aspecten van onze veiligheidscultuur moeten we aandacht geven om onze veiligheidsprestaties te versterken?

Deze vragen worden beantwoord met de Veiligheidscultuurmonitor van Tools for Research. De monitor is geschikt voor organisaties of organisatieonderdelen met meer dan 100 mensen, waar veiligheid aan de orde van de dag is. Dit zijn onder andere organisaties in de nutssector, industrie en overheid.

De veiligheidscultuurmonitor heeft primair tot doel bedrijven een stap verder te helpen in hun veiligheidscultuur en - aanpak. De veiligheidscultuurmonitor bestaat daartoe uit:

 • Bedrijfscheck-in en besluitvorming
  We starten met een bijeenkomst waarin we bespreken wat de monitor uw bedrijf brengt. En hoe de monitor daarvoor het beste ingezet kan worden. We nemen de acties door die daarvoor nodig zijn. En wat het oplevert. Op basis daarvan neemt u als bedrijf een beslissing over de inzet van de veiligheidscultuurmonitor. De stemmen het project en de activiteiten af op de keuzes die u maakt.
   
 • Veiligheidsmonitor: verzamelen gegevens
  Een belangrijk onderdeel van de veiligheidscultuurmonitor is een beknopte vragenlijst. We werken met een standaardvragenlijst, maar deze wordt aangevuld met specifieke vragen voor uw organisatie. Om het proces vlekkeloos te laten verlopen, wordt de vragenlijst eerst uitgezet onder een pilotgroep. Dit kan nog leiden tot kleine aanpassingen. Indien gewenst kunnen kwalitatieve data worden verzameld in bijeenkomsten, interviews of observatierondes.
   
 • De score en het paneel
  De geteste vragenlijst wordt uitgezet in (een deel van) uw organisatie, de resultaten worden geanalyseerd en voor de resultatenpresentatie worden de veiligheidscultuurscore en een veiligheidspaneel opgezet. U krijgt daarmee inzicht hoe u scoort op diverse veiligheidscultuurthema’s (de score). Met een speciale analyse techniek bepalen we daarnaast ook welke veiligheidscultuuraspecten voor uw bedrijf het meest bijdragen aan de veiligheidsprestaties. In andere woorden: de knoppen waar u het best aan kunt gaan draaien. Indien gewenst en alleen als er voldoende respondenten zijn, kan dat ook uitgesplitst worden naar kleinere groepen, bijvoorbeeld afdelingen.
   
 • Bespreken en verbeteractiviteiten
  We presenteren en bespreken de bevindingen. En stemmen dat af op uw bedrijf en alle ontwikkelingen waar u als bedrijf mee te maken heeft. Deze dialoog (liefst met diverse belanghebbende groepen) over de veiligheidscultuur draagt bij aan openheid over veiligheid  De bijeenkomst leidt tot gezamenlijke inzichten in de richting en activiteiten die nodig zijn om duurzaam veilig te kunnen blijven werken. Ook in veranderende tijden.